Ciśnieniomierz bezmankietowy Touchwave

Celem projektu jest opracowanie i przebadanie nowatorskich metod akwizycji sygnałów oraz sposobów przetwarzania danych, przeznaczonych do ciągłego, nieinwazyjnego i bezmankietowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Będą one bazować na pomiarze i przetwarzaniu sygnału fotopletyzmograficznego oraz mikrofalowego.
W efekcie przeprowadzonych badań zostanie wykonane bezinwazyjne urządzenie do ciągłego pomiaru krwi człowieka bez użycia mankietu.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa „prowadzenia prac Wsparcie B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, pn. „Opracowanie innowacyjnej metody oraz urządzenia do ciągłego pomiaru ciśnienia krwi człowieka bez użycia rękawa”, numer POIR.01.01.01-00-0800/20

Całkowita wartość projektu: 11 755 259,92 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 8 875 633,71 PLN

Zobacz projekt

Microwave Pulp Vitality Tester – MPVT

Celem projektu będzie stworzenie urządzenia do oceny przepływu krwi w naczyniach miazgi zęba (Microwave Pulp Vitality Tester). Będzie to nowy i innowacyjny produkt, po raz pierwszy wykorzystujący technologię mikrofal do oceny stanu miazgi zęba. W efekcie przeprowadzonych badań stworzone zostanie bezinwazyjne urządzenie diagnostyczne zrealizowane w postaci zaprojektowanego specjalnego układu sensora działającego w oparciu o efekt Dopplera ze zoptymalizowanym układem nadawczo-odbiorczym i z głowicą kontaktową.

​Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, pn. „Prace badawczo-rozwojowe nad nowym urządzeniem do diagnostyki stanu miazgi zęba oparte na technologii mikrofal”, numer POIR.01.01.01-00-0518/18

Całkowita wartość projektu: 6 840 642,65 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 5 141 007,39 PLN

Zobacz projekt

Glucowave

Celem projektu jest opracowanie prototypów oraz przeprowadzanie badań klinicznych innowacyjnego urządzenia do monitorowania poziomu glikemii u człowieka w sposób bezinwazyjny. Urządzenie o roboczej nazwie Glucowave opierać się będzie na mikrofalowych technikach pomiarowych. Planowany system Glucowave nie używa igieł ani innych tego typu kosztownych i wymiennych czujników inwazyjnych wkłuwanych pod skórę pacjenta.

 

Docelowo system Glucowave jest dedykowany do wsparcia procesu diagnozy i leczenia cukrzycy typu 1 i 2 oraz cukrzycy ciążowej.

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, pn. „Opracowanie prototypu systemu do bezinwazyjnego monitorowania poziomu glikemii u człowieka (Glucowave)”, numer POIR.01.01.01-00-0577/20.

 

Całkowita wartość projektu: 12 150 770,24 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 9 033 760,89 PLN

Zobacz projekt

Materac Sorest

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w wyniku których opracowana zostanie innowacja produktowa – aktywny materac SOREST. Rozwiązanie to dostarczy takie funkcjonalności, jak dynamiczne ułożenie określonych partii ciała, odpowiednie podtrzymanie pozycji ciała podczas snu, a także całodobowe monitorowanie parametrów życiowych takich jak: bezdech, chrapanie, temperatura ciała, częstotliwość tętna, ciśnienie tętnicze, parametry pulsoksymetrii.

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”; Działanie ” Badania naukowe i prace rozwojowe”; Podziałanie „Projekty aplikacyjne”, pn. „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu”, numer POIR.04.01.04-00-0155/17-00.

 

Całkowita wartość projektu: 4 913 518,68 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 4 543 924,56 PLN

Zobacz projekt

DAOS – Deventiv Automatic Oral Scanner

Przedmiotem projektu jest automatyczny skaner wewnątrzustny (DAOS – Deventiv Automatic Oral Scanner) DAOS po umieszczeniu w ustach pacjenta dokona automatycznego obrazowania zębów i dziąseł z wysoką dokładnością, szybkością i bez aktywnego udziału operatora tj. bez aktywnej obsługi manualnej operatora w celu przeprowadzenia badania. W efekcie pracy urządzenia powstanie standardowy model 3D jamy ustnej, w formie pliku komputerowego, niezbędnego do planowania leczenia stomatologicznego, a w tym m.in. leczenia protetycznego, implantologicznego i ortodontycznego oraz projektowania geometrii protez, szablonów implantologicznych i aparatów ortodontycznych.

Skaner zastąpi powszechnie stosowane, niewygodne wyciski stomatologiczne, bazujące na masie alginatowej bądź silikonowej, a także manualne skanery stomatologiczne wymagające aktywnego zaangażowania operatora w trakcie procesu skanowania i zapewniające mało powtarzalne wyniki.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”; Działanie „1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych”; Podziałanie „1.3.1:  Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.”

 

Całkowita wartość projektu: 995 058 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 796 046,40 PLN

Zobacz projekt
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania w witrynie oraz do celów statystycznych. Pliki cookie możesz wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
akceptuję