Unia Europejska

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Produkt DAOS jest realizowany przez spółkę zależną Deventiv sp. z o.o., należącą do grupy kapitałowej MediSensonic.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie w wyniku prac badawczo-rozwojowych nowego produktu na rynek stomatologiczny,
którym jest automatyczny skaner wewnątrzustny oraz podniesienie  poziomu gotowości technologicznej rozwiązania z TRL 3 do TRL 6.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; Oś priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego"; Działanie " Badania naukowe i prace rozwojowe"; Podziałanie "Projekty aplikacyjne", pn. „Aktywny materac Sorest z technologią bezkontaktowego pomiaru i modulacji snu”, numer POIR.04.01.04-00-0155/17-00.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania w witrynie oraz do celów statystycznych. Pliki cookie możesz wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
akceptuję