MediSensonic to firma działająca w branży MedTech. W prowadzonych przez nas projektach rozwijamy techniki mikrofalowe i foto-optyczne, które umożliwiają bezpieczną i bezinwazyjną diagnostykę medyczną.

Zespół

Dysponujemy grupą naukowców i wysoce wykwalifikowanych specjalistów (ok 40% w stopniu doktora). Trzon zespołu badawczo-rozwojowego tworzą doświadczeni eksperci medyczni, a także naukowcy i inżynierowie specjalizujący się w diagnostyce mikrofalowej, fotonowej i sensorycznej.

Zarząd Spółki

Robert Gromada

Robert Gromada

Prezes Zarządu

Absolwent PJWSTK, twórca jednego z pierwszych elektronicznych systemów zarządzania danymi w badaniach klinicznych w Polsce i zwolennik stosowania rozwiązań informatycznych w opiece zdrowotnej. Ma szerokie doświadczenie we wdrażaniu szeregu systemów do zarządzania placówkami medycznymi, obsługi rejestracji zdarzeń medycznych i weterynaryjnych, łączenia pracy lekarzy z pracami badawczymi w badaniach klinicznych.

dr hab. inż. Zenon Szczepaniak

dr hab. inż. Zenon Szczepaniak

Dyrektor Pionu B+R i wdrożeń

Przez 15 lat był związany zawodowo z radiolokacją i technikami mikrofalowymi w ramach pracy w PIT-RADWAR S.A. (dawny Przemysłowy Instytut Telekomunikacji). Jego obecne zainteresowania naukowe to zastosowanie technik mikrofalowych i radarowych do analizy właściwości różnych materiałów, a w szczególności w diagnostyce medycznej (w tym diagnostyce in vivo). Jest autorem i współautorem 72 publikacji naukowych oraz
17 udzielonych patentów.


Andrzej Trznadel

Andrzej Trznadel

Dyrektor ds korporacyjnych

Przeprowadził z sukcesem inwestycje w kilkadziesiąt spółek kapitałowych, m.in. z obszaru MedTech i biotechnologii, część z nich wprowadzając na giełdę. Będąc autoryzowanym doradcą rynku NewConnect od wielu lat zajmuje się prowadzeniem inwestycji venture capital. Był współzałożycielem Dolnośląskiego Domu Maklerskiego S.A. a obecnie prowadzi m.in. szeroką działalność inwestycyjną.

Zespół zarządzający

Łukasz Pytlarczyk

Łukasz Pytlarczyk

Kierownik zespołu inżynierii projektów

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w inżynierii urządzeń i podzespołów elektronicznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na urządzenia medyczne, telemedyczne, i aparaturę badawczo-pomiarową w eksperymentach medycznych. Potwierdzają to jego osiągnięcia naukowo-inżynierskie kończące się wdrożeniem innowacyjnych urządzeń i systemów.

Jakub Nowakowski

Jakub Nowakowski

Kierownik zespołu informatycznego

Tytuł magistra inżyniera uzyskał studjując kryptologię i cyberbezpieczeństwo na Wojskowej Akademii Technicznej. Specjalizuje się w programowaniu aplikacji usługowych typu enterprise (mobile, oraz fullstack) oraz specjalistycznych systemów biomedycznych. Pozostały czas poświęca na programowanie i zainteresowania systemami IoT, inteligentnym domem oraz grą na gitarze elektrycznej.

Anna Cisz

Anna Cisz

Dyrektor ds. unijnych i administracyjnych

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wydziału Prawa z kierunkiem Administracja na Uniwersytecie w Białymstoku. Posiada bogate doświadczenie w rozliczaniu  projektów badawczo – rozwojowych, finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz realizowanych z udziałem funduszy kapitałowych w ramach programu „BRIdge Alfa”. Specjalizuje się również w rozliczaniu  projektów z zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pk. „Szafir”.

Jako specjalista ds. rozliczeń finansowych, w ramach posiadanych kompetencji,  zajmowała się również projektami unijnymi w Centrum Szkolenia Sektora Publicznego. Monitorowała projekty dofinansowywane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Weryfikowała pod względem formalno-merytorycznym raporty okresowe, roczne, końcowe wraz z wnioskami o płatność. Prowadziła działania kontrolne w projektach europejskich na stanowisku starszego specjalisty w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Wcześniej, jako Dyrektor Biura w Naczelnej Radzie Aptekarskiej, zajmowała się także zarządzaniem organizacją posiedzeń NRA, koordynacją pracy sekretariatu NRA i merytorycznym opracowywaniem materiałów z okręgowych izb lekarskich na potrzeby prezesa NRA.

Eksperci medyczni

Andrzej Jędrzejczak

Andrzej Jędrzejczak

Kierownik zespołu badań klinicznych

Lekarz medycyny specjalizujący się w badaniach przemysłowych i eksperymentalnych
pracach rozwojowych. Zrealizował z sukcesem kilkadziesiąt projektów badawczo-rozwojowych i badań klinicznych. Jest doświadczonym redaktorem, edytorem i analitykiem, który swobodnie porusza się w większości dyscyplin medycznych.

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek

Kierownik Prac B+R

Od lat 90-tych roku związana jest z Zakładem Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2014 roku kieruje Katedrą Stomatologii Zachowawczej WUM,
a od 2017 roku pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej
z endodoncją. Jest autorem ponad 90 publikacji naukowych, wykładowcą w zakresie promocji zdrowia jamy ustnej, profilaktyki próchnicy i diagnostyki stomatologicznej.

dr hab. prof. UJ Jan Skupień

Diabetologia

Eksperci wiodących technologii

dr inż. Tadeusz Sondej

dr inż. Tadeusz Sondej

Diagnostyka fotonowa

Doktor inżynier, absolwent i pracownik Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Od ponad 23 lat zajmuje się techniką cyfrową. Jest cenionym specjalistą w zakresie przetwarzania sygnałów w systemach mikroprocesorowych, projektowania zintegrowanych układów cyfrowych i systemów biomedycznych. Uczestnik prac naukowo-badawczych i współautor ponad 70 publikacji, patentów oraz wzorów użytkowych krajowych i międzynarodowych.

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski

prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Doświadczony nauczyciel akademicki, autor i współautor dostępnych w całym kraju podręczników z zakresu komputerowej analizy układów elektronicznych, wzmacniaczy małosygnałowych, podstaw elektroniki oraz przetwarzania sygnałów. Współautor pięciu skryptów akademickich i przeszło 200 artykułów naukowych i referatów konferencyjnych. Zajmuje się m.in. diagnostyką neurologiczną, kardiologiczną i pulmonologiczną, biometrią głosu oraz bezmankietowymi pomiarami ciśnienia tętniczego.

dr hab. inż. Waldemar Susek

dr hab. inż. Waldemar Susek

Diagnostyka mikrofalowa

Aktywny naukowiec i badacz specjalizujący się w urządzeniach i technologiach mikrofalowych m.in. w medycynie i wojsku. Jest ekspertem w dziedzinie radarów szumowych do zdalnego monitorowania funkcji życiowych oraz radiometrii mikrofalowej do wykrywania raka piersi.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej był wyróżniony Złotym Medalem Zasługi dla Obronności Kraju, Złotym Medalem Służbie Ojczyzny, w 2006 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2019 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania w witrynie oraz do celów statystycznych. Pliki cookie możesz wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
akceptuję